Delatnost
Šta možemo da uradimo za vas?

Poslovni razvoj

• Strateške studije
• Razvoj tehnologija i procesa
• Analiza asortimana
• Istraživanje tržišta
• Obezbeđivanje novih proizvoda (licenciranje)
• Registracija proizvoda
• Priprema registracione dokumentacije
• Predstavljanje na SCG tržištu

Kapitalne investicije

• Konceptualna rešenja
• Razvojne studije
• Studije rentabilnosti
• Analiza projekata
• Predinvesticione studije
• Specifikacija i selekcija opreme
• Priprema tenderske dokumentacije
• Revizija detaljnih projekata
• Rukovođenje investicionim projektima
• Definisanje zahteva korisnika
• Asistencija pri primopredaji i puštanju u pogon

Proizvodnja i obezbeđenje kvaliteta

• Upravljanje lancem snabdevanja
• Implementacija principa dobre proizvođačke prakse (cGMP)
• Upravljanje kvalitetom
• Transfer tehnologija
• Validacija – procesi proizvodnje nesterilnih i sterilnih proizvoda uključujući liofilizaciju
• Obuka – opšti kursevi iz oblasti obezbeđenja kvaliteta i marketinga ili specifični prema zahtevu klijenta uz mogućnost orgnizacije obuke unutar kompanije.Kada bi naša pomoć mogla da vam bude potrebna?

Izgradnja nove fabrike ili pogona
Rekonstrukcija postojećih pogona
Nabavka opreme
Razvoj nove poslovne strategije
Unapređenje asortimana
Validacija opreme, procesa i čišćenja
Usaglašavanje sa zahtevima cGMP
Uspostavljanje nove organizacije
Transfer tehnologija
Rešavanje poslovnih i proizvodnih problema
Obezbeđivanje novih proizvoda
Registracija proizvoda
Izrada glavnog dokumenta lokacije
Zastupanje

Sve nabrojane aktivnosti će se realizovati na visoko profesionalnom nivou i od strane eksperata različitih profila koji će biti dobro koordinirani i vođeni, što će rezultirati uštedom novca i vremena.

Da bi ste bili uspešni, ne morate da imate stalno zaposlene sve kadrove koji su vam potrebni za nove projekte.

Smisao rada sa nama je u tome da možete da nas angažujete za pojedinačne poslove ili projekte. U isto vreme vaši kadrovi će imati prilike da unaprede svoje znanje sarađujući sa stručnjacima koji poznaju metodologiju internacionalnog farmaceutskog poslovanja.


Copyright © 2003 Dren Farma u saradnji sa Kennet Bioservices Limited.

Datum poslednje izmene: 01-01-2011