O nama
Mi smo vaši partneri na putu ka Evropskoj Uniji!

Dren Farma d.o.o. obezbeđuje konsultantske usluge za farmaceutsku, hemijsku i biotehnološku industriju kroz saradnju sa međunarodno poznatom konsultantskom kompanijom Kennet Bioservices Limited iz Velike Britanije.

Naš glavni cilj je da omogućimo klijentima da se maksimalno posvete svojim osnovnim zaduženjima, pružajući im usluge iz specifičnih ekspertskih oblasti.

Naš posao je da pomognemo klijentu da postigne konkurentnost, da pronađe i implementira najbolje rešenje bilo kog problema iz oblasti farmacije, da unapredi poslovne mogućnosti, uslove proizvodnje i potrebnu dokumentaciju, da osvoji nova tržišta i da osavremeni proizvodni program. Rukovodićemo se pri tome poslovnom vizijom klijenta i raspoloživim budžetom.

Sva komunikacija sa našim klijentom će biti poslovna tajna zaštićena ugovorom, a naši saveti i predlozi objektivni i nepristrastni.

Copyright © 2003 Dren Farma u saradnji sa Kennet Bioservices Limited.

Datum poslednje izmene: 01-01-2011