Metodologija


U skladu sa svakim specifičnim projektom biće formiran poseban tim. Rukovodilac projekta će biti odgovoran za uspešnost i kvalitet realizacije projekta i komunikaciju sa klijentom.

Preko rukovodioca projekta biće vam omogućena laka i kontinuirana komunikacija i uvid u realizaciju vašeg projekta.

Uložićemo trud i angažovati sve svoje resurse u cilju razvoja dugoročne, obostrano korisne saradnje sa našim klijentima.Copyright © 2003 Dren Farma u saradnji sa Kennet Bioservices Limited.

Datum poslednje izmene: 01-01-2011