Ključni ljudi


Milja Nešić – direktor

Ekspertski tim:

• Miroslava Dragojević, dr.sci.farm. – Direktor strateškog razvoja

35 godina iskustva u Farmaceutskoj industriji, 15 godina rukovođenja u R&D, proizvodnji, tehnologiji kvaliteta, investicijama i transferu tehnologija.
Autor formulacija za više od 30 tehnologija tableta i sistema sa kontrolisanim oslobađanjem leka, autor više od 10 studija, rukovodilac više projekata.

• Dobrivoje Džipković, dipl.ing.maš. – Direktor kapitalnih
investicija

25 godina iskustva na inženjering poslovima, 10 godina u rukovođenju kapitalnim investicijama u farmaciji. Autor više od 30 projekata (dokumentacija), upravljanje izgradnjom 9 novih fabrika i 11 rekonstrukcija.

Gerry Prout, dr.med. – Ekspert za kvalitet

45 godina iskustva u obezbeđenju kvaliteta u farmaciji, biotehnologiji i medicini. Član kraljevskog udruženja lekara.

• Jim Chissel, mr.sci.hem. – Ekspert za proizvodnju i
regulativu

30 godina iskuskustva u multinacionalnim kompanijama, učestvovao u uspostavljanju i implementaciji standarda kvaliteta za veoma veliki broj farmaceutskih proizvodnji uključujući i sterilnu proizvodnju. Član je Britanskog instituta za regulatorna pitanja i komiteta za Britansku farmakopeju. Kvalifikovana osoba po definiciji direktive 75/319/EEC

• John Sharp, dipl.hem. – Ekspert za GMP i obuku

20 godina iskustva u farmaciji (analitika, QC/QA, proizvodnja), 15 godina član i inspektor pri Britanskoj agenciji za lekove. Od 1987 vodi svoj konsultantski posao.
Autor je preko 70 objavljenih publikacija, knjiga i priručnika, uključujući tri kompletna modula za farmaceutsku obuku na universitetu u Mančesteru i četiri modula obuke za operatere za ABPI NVQ. Član je Kraljevskog društva hemičara za ocenjivanje kvalifikovanih osoba, kraljevskog farmaceutskog društva, Biološkog instituta i udruženja za parenteralnu proizvodnju. Član je borda izdavača evropskog časopisa Parenteral Sciences.

• Verica Ivković, dipl.farm. – Direktor obezbeđenja kvaliteta

20 godina iskustva u farmaceutskoj industriji, 10 godina rukovođenja u proizvodnji i upravljanju kvalitetom. Ocenjivač GMP usaglašenosti po EU standardima. Autor je mnogobrojnih GMP i validacionih dokumenata saglasnih sa FDA i EU regulativom.

• Mike Zaccheo, dipl.mikrobiol. – Ekspert za mikrobiologiju i
sterilnu proizvodnju

22 godine iskustva u farmaciji, uglavnom u mikrobiološkim laboratorijama, sterilnoj proizvodnji i validaciji procesa sterilizacije. Poslednjih 10 godina direktor i tehnički konsultant u farmaceutskoj industriji, specijalizujući se za proizvodnju, razvoj procesa sterilizacije i validaciju, QA u mikrobiologiji, usaglašenost sa regulativom, dokumentaciju i obuku. Član je: Instituta Biomedicinskih nauka, upravnog odbora društva za parenteralnu proizvodnju i farmaceutsko mikrobiološke interesne grupe.

• Viška Miceska, dipl.farm. – Direktor validacija

19 godina iskustva u farmaceutskoj industriji, 5 godina rukovođenja u proizvodnji i razvoju procesa.
Ocenjivač GMP usaglašenosti po EU standardima. Autor je više validacionih protokola i izveštaja po FDA i EU regulativi.


Copyright © 2003 Dren Farma u saradnji sa Kennet Bioservices Limited.

Datum poslednje izmene: 01-01-2011