Naši klijenti
Naši klijenti su neke od poznatih svetskih i dmomaćih farmaceutskih kompanija

Valeant Pharmaceuticals

Remedica

Sofreco

Zdravlje Actavis

ICN Crna gora

Habit Pharm

Pharmacare Dubai

Torlak

Farmalogist

Square

Pharmanova

Esensa

Veterinarski zavod Subotica

Jugoremedija

Ivančić i sinovi

Galenika AD


Copyright © 2003 Dren Farma u saradnji sa Kennet Bioservices Limited.

Datum poslednje izmene: 01-01-2011