Iskustvo

Naše reference:


• Transfer proizvoda po FDA zahtevima
• Razvoj više od 60 farmaceutskih tehnologija
• Validacija procesa po EU i FDA zahtevima
• Usklađivanje farmaceutske proizvodnje sa cGMP zahtevima
• Generalna inspekcija (due diligence)
• Ocena / revizija usklađenosti sa cGMP zahtevima
• Priprema glavnog dokumenta lokacije
• Konceptualni projekti za: fabriku čvrstih farmaceutskih formi,
liofiliziranih proizvoda, višenamensku fabriku lekova,
farmaceutska skladišta, laboratorije kontrole kvaliteta,
istraživanja i razvoja itd.
• Strateške razvojne studije, studije razvoja lokacije
• Studije razvoja proizvoda
• Marketinške analize
• Registracija proizvoda
• Rukovođenje projektom izgradnje tri fabrike lekova
• Veliki broj licitacionih dokumenata i procedura za nabavku
farmaceutske opreme, čistih soba, klima sistema itd.

Gde smo radili do sada?

Radeći za veliku multinacionalnu kompaniju članovi našeg konsultantskog tima stekli su znanje i iskustvo svetskog nivoa u farmaceutskoj industriji. Zemlje u kojima su članovi našeg tima radili:
• Amerika (USA, Portoriko, Kanada, Meksiko)
• Zapadna Evropa (Španija, Švajcarska, Irska, Velika Britanija,
Nemačka, Francuska, Skandinavija)
• Centralna Evropa (Poljska, Mađarska)
• Istočna Evropa (Rusija, Jugoslavija, Makedonija, Ukrajina,
Bugarska, Rumunija)
• Azija (Kina, Indija, Dubai, Bangladeš)

 


Copyright © 2003 Dren Farma u saradnji sa Kennet Bioservices Limited.

Datum poslednje izmene: 01-01-2011